Levande djur

UNDULAT

Undulaten 

Är en gräsparakit med ursprung från Australien, där den lever i flock på grässtäpper.

Livslängd

Vanligen ca 10 år (upp till 15-17 år förekommer)

Storlek

Längd ca 18 cm. Vikt ca 30-40 gram för vanliga undulater.

Könsmognad

Ca 6-7 månaders ålder men avelsmogen tidigast vid 10 månaders ålder. Kullstorleken är vanligen 3-5 ungar. De stannar i boet ca 4 veckor och är självständig vid 6-8 veckor. 

Könskillnader

Unga fåglar är svåra att könsbestämma, men på en utfärgad undulat syns skillnader på vaxhuden, som är det nakna hudpartiet runt näsborrarna. Ungarnas vaxhud är rosa på båda könen men vid 5-7 veckors ålder kan man se vita ringar kring näsborrarna på honan innan vaxhuden börjar skifta färg . Den vuxna hanens vaxhud är mörkblå. Den vuxna honans vaxhud är mörk- eller ljusbrun. beige, vit eller vitaktigt blå. Undantag finns förr brokiga, albino eller lutino. 

Buren

Buren bör vara bredare än hög. Minsta mått är L70xB45xH60 och ytan skall vara minst 0,31 m². Finns det fler fåglar i samma bur skall varje fågel ha en yta på 0,04 m². Buren ska placeras på en dragfri och lugn plats, gärna mot en vägg på 2 sidor och inte precis vid en dörröppning. Fågeln bör ha ljust minst 12 tim per dygn. Burbotten täcks med sand, miljöströ, träflis eller sandpapper. (ej tidningspapper eller kattsand). Buren städas efter behov, minst en gång i veckan. Se till att sittpinnar inte hamnar över mat eller vattenskålar för att eliminera sjukdomar. (det vanligaste veterinärbesöket beror ofta på ohygieniska burar). Vanliga trägrenar som sittpinnar är bra för fågelns fötter. Sätt in ett badkar med vatten. Fågeln vill gärna ha leksaker, något som den kan plocka och pilla med, det är en bra sysselsättning och aktivering. Du kan med fördel ha flera olika leksaker och varva mellan dessa. Tänk på att alltid noga stänga öppningar på buren så fågeln inte rymmer, gå med jämna mellanrum igenom buren så inget är trasigt där den kan ta sig ut. Välj en bur som är anpassad till fågeln så gallret håller rätt täthet.

Utfordring

Undulatens huvudfoder i naturen är stäppgräsfrö. Den bör ha fri tillgång på en bra undulatblandning och som tillskottsfoder; frukter och grönsaker( ej avocado), grodda eller uppblötta fröer, sand, krossade snäckskal och/eller kalksten. Äggkraftfoder skall ges med fri tillgång under häckningen och under ungfåglarnas uppväxt till ca 6 mån. ålder. Hastiga foderbyten ger lätt mag-problem. Byt aldrig miljö och foder samtidigt. Hirskolvar, fröstänger mm är bra sysselsättning och har ett bra näringsvärde, men bör ges med omdöme för att inte förrycka foderstaten. Färska grenar av inhemska trädslag och fruktträd är bra för sysselsättningen och sliter klor och näbb på ett naturligt sätt. Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt och bytas varje dag. Glöm inte att diska vattenbehållaren minst en gång i veckan. Multivitaminer tillsatt i dricksvattnet och täcker vitaminbehovet. 

Kloklippning 

Behöver du klippa klorna gör du det med en klosax, så att inte klorna skadas. Kan du inte utföra detta själv kan du kontakta oss för kloklippning.

Hantering

En ungfågel är lättast att få tam. Tämjningen går ut på att lära undulaten att händerna är ofarliga. Detta ska ske i buren.  Börja med att sitta bredvid buren och tala lugnt med fågeln. Stirra den inte i ögonen, det kan uppfattas som hotfullt. Efter någon dag håller man handen inne i buren med en godis- eller hirskolvsbit.  Släpp inte ut fågeln för att flyga fritt i rummet de 2 första veckorna. Den måste få en chans att vänja sig vid sin nya miljö. Första gångerna bör man täcka alla fönster och bara i ett begränsat utrymme. Undulater samsas ofta med nymfparakiter, kakariki, risfågel, vävare och liknande. Fågeln är i huvudsak dagaktiv.

Kontrollera dagligen fågelns hälsa. Tecken på sjukdom kan vara att den är hängig och slö, att den äter dåligt och dricker dåligt. Fjäderdräkten kan verka matt och/eller uppburrad och fågeln kan ha diarré eller förstoppning. Vid sjukdomssymtom ring din veterinär.

Har du andra frågor eller funderingar kring ditt djur? Välkommen att fylla i formuläret så återkommer vi till dig.