Levande djur

NYMFKAKADUA

Nymfkakadua 

Eller nymfparakit som den också kallas har sitt ursprung från Australien, där den lever i flock på grässtäpper. De blir enkelt tama och med lite envishet lär de sig några ord.

Livslängd

Kan bli upp till 20 år.

Storlek

Längd ca 33 cm. Vikt ca 80-100 gram.

Könsmognad

Ca 9-12 månaders ålder men avelsmogen tidigast vid 18 månaders ålder. Kullstorleken är vanligen 4-7 ungar. De stannar i boet ca 4 veckor och är självständig vid ca 7 veckor. 

Könskillnader

Unga fåglar är svåra att könsbestämma, men det är lätt att se könsskillnad på vuxna individer då honans stjärtfjädrar är randiga på undersidan medan hanens är enfärgade. Hos olika färgvarianter kan det här kännetecknet vara svårare att se.

Buren

Buren bör vara bredare än hög. Minsta mått är L120xB66xH80 och ytan skall vara minst 0,84 m². Finns det fler fåglar i samma bur skall varje fågel ha en yta på 0,1 m². Buren ska placeras på en dragfri och lugn plats, gärna mot en vägg på 2 sidor och inte precis vid en dörröppning. Fågeln bör ha ljust minst 12 tim per dygn. Burbotten täcks med sand, miljöströ, träflis eller sandpapper. (ej tidningspapper eller kattsand). Buren städas efter behov, minst en gång i veckan. Se till att sittpinnar inte hamnar över mat eller vattenskålar för att eliminera sjukdomar. (det vanligaste veterinärbesöket beror ofta på ohygieniska burar). Vanliga trägrenar som sittpinnar är bra för fågelns fötter. Sätt in ett badkar med vatten. Fågeln vill gärna ha leksaker, något som den kan plocka och pilla med, det är en bra sysselsättning och aktivering. Du kan med fördel ha flera olika leksaker och varva mellan dessa. Tänk på att alltid noga stänga öppningar på buren så fågeln inte rymmer, gå med jämna mellanrum igenom buren så inget är trasigt där den kan ta sig ut. Välj en bur som är anpassad till fågeln så gallret håller rätt täthet.

Utfordring

Nymfkakaduans huvudfoder i naturen är stäppgräsfrö. Den bör ha fri tillgång på en bra pellets med parakit- och undulatblandning som tillskottsfoder; frukter och grönsaker (ej avocado), grodda eller uppblötta fröer, sand, krossade snäckskal och/eller kalksten är bra komplement. . Äggkraftfoder skall ges med fri tillgång under häckningen och under ungfåglarnas uppväxt till ca 6 mån. ålder. Hastiga foderbyten ger lätt magproblem. Byt aldrig miljö och foder samtidigt. Hirskolvar och fröstänger mm är bra sysselsättning men bör ges med omdöme. Färska grenar av inhemska trädslag och fruktträd är bra för sysselsättningen och sliter klor och näbb på ett naturligt sätt. Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt och bytas varje dag. Glöm inte att diska vattenbehållaren. Multivitaminer tillsatt i dricksvattnet och täcker vitaminbehovet.

Kloklippning 

Behöver du klippa klorna gör du det med en klosax, så att inte klorna skadas. Kan du inte utföra detta själv kan du kontakta oss för kloklippning.

Hantering

En ungfågel är lättast att få tam. Tämjningen går ut på att lära undulaten att händerna är ofarliga. Detta ska ske i buren.  Börja med att sitta bredvid buren och tala lugnt med fågeln. Stirra den inte i ögonen, det kan uppfattas som hotfullt. Efter någon dag håller man handen inne i buren med en godis- eller hirskolvsbit.  Släpp inte ut fågeln för att flyga fritt i rummet de 2 första veckorna. Den måste få en chans att vänja sig vid sin nya miljö. Första gångerna bör man täcka alla fönster och bara i ett begränsat utrymme. Nymfkakaduor samsas ofta med undulater, kakariki, risfågel, vävare och liknande. Fågeln är i huvudsak dagaktiv.

Kontrollera dagligen fågelns hälsa. Tecken på sjukdom kan vara att den är hängig och slö, att den äter dåligt och dricker dåligt. Fjäderdräkten kan verka matt och/eller uppburrad och fågeln kan ha diarré eller förstoppning. Vid sjukdomssymtom ring din veterinär.

Har du andra frågor eller funderingar kring ditt djur? Välkommen att fylla i formuläret så återkommer vi till dig.